Er was eens…

De Schaloensmolen was de laatste banmolen van Oud-Valkenburg en Schin op Geul. De boeren van deze twee dorpen waren verplicht om hun graan bij deze molen aan te bieden om het te malen. Oud-Valkenburg was in die tijd een aparte heerlijkheid die bijna twee eeuwen in het bezit was van het geslacht Hoen van Cartils. Omstreeks 1700 werd de bestaande molen vernieuwd en kreeg hij zijn huidige gedaante.

Aanbevolen artikelen