Kasteeltuin Oud-Valkenburg heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. U heeft daardoor belastingvoordeel bij een schenking.

ANBI-nummer: 805102449
KvK-nummer: 40203574

Bankrekeningnummer:  NL06 RABO 0152 8023 98