Kasteeltuin Oud-Valkenburg wordt uitsluitend door vrijwilligers van IVN Valkenburg aan de Geul onderhouden.
Waarom zou je eigenlijk geen vrijwilliger worden in de Kasteeltuin Oud-Valkenburg?
Je houdt van contact met mensen, buiten actief zijn, leren van en over de natuur, actief zijn met cultuur en cultuurbehoud, gemis van een eigen tuin invullen, gezond actief kunnen zijn naar eigen vermogen, kennis delen met anderen en/of overbrengen, zinvolle vrijetijdsbesteding met frequentie in overleg, met handen kunnen werken en/of gastheer/vrouw zijn.

Voornamelijk zittend werk is mogelijk als kassamedewerkster, kennis over de natuur en vaardigheden zijn te leren – gebrek hieraan hoeft dus geen belemmering te zijn om vrijwilliger te worden.

Interesse?
Aarzel niet en stuur voor meer info een mail naar ivnvalkenburgadgeul@gmail.com

Jan de Vries

*02-07-1939  † 14-02-2024

Grote verslagenheid overheerste toen we op 14 februari jl. het droevige
bericht kregen van het overlijden van Jan de Vries.

Jan was een bijzonder mens die een groot deel van zijn leven gewijd had aan
de natuur en in het bijzonder aan de IVN Kasteeltuin, voorheen “Sjloensheim”
genoemd.

Hij was ruim 50 jaar lid van onze vereniging en een van de weinigen die door
de stichter en architect van de Kasteeltuin , de heer A.Lemmerling, was
opgeleid tot natuurgids.

Zijn liefde voor de natuur heeft grote sporen achtergelaten bij onze
vereniging. Jan was de hoeder en bewaker van het ontwerpplan van “meneer
Lemmerling".  Hij was onze mentor, adviseur, kennisbank en stille
kracht op de achtergrond.

Zijn bescheidenheid sierde hem, terwijl hij toch met zijn kritisch en
wakende oog vaak ongevraagd zeer wijze adviezen gaf. Als er plannen waren om
iets aan de inrichting van de tuin te veranderen zei hij nog even niets. Bleef
rustig en je kon aan zijn gezicht zien dat hij het er niet mee eens was. Hij
meldde zich achteraf altijd bij de verantwoordelijken op dat
moment.                                                                       

Vaak sloot hij af met de wijze woorden “zie de Kasteeltuin als een
schilderij, als het schilderij beschadigd is moet je dat herstellen maar niet
veranderen”.

Het gaat te ver om een volledige lijst van al zijn verdiensten en
werkzaamheden op te noemen voor IVN Valkenburg. Als jonge natuurgids heeft Jan
aan de wieg gestaan van educatie binnen de afdeling en het uitdragen van
culturele en historische waarde van de Kasteeltuin (“Sjloensheim”).

Al ruime tijd was Jan ons enige Ere-lid van IVN als dank voor zijn
inzet.  Tien jaar geleden werd hij geridderd als Lid in de orde van
Oranje-Nassau.

Jan was voor onze leden een nauwkeurig geplaatste hoeksteen waarop anderen
konden bouwen, een fundament van IVN en Kasteeltuin Oud-Valkenburg.

We gaan je ontzettend missen Jan, het was een grote eer jou in ons midden te
hebben. Jouw geest zal als een inspiratiebron bij ons blijven.