Bestuur:

Voorzitter : Huub Wierts            

Penningmeester : José Limpens

Secretaris : Armand Harings 

Bestuurslid : Ton Lemmens

Bestuurslid: Bertie Schrooders

Bestuurslid: Jo Vaessen  

Postadres:

IVN Valkenburg aan de Geul
Postbus 34
6300 AA Valkenburg LB


Bezoekadres:

Kasteeltuin Oud-Valkenburg
Oud-Valkenburg 1
Schin op Geul
tel. 043-4592684 (uitsluitend tijdens openstelling)


Post voor onze afdeling of de kasteeltuin svp versturen naar ons postbus-adres of via: ivnvalkenburgadgeul@gmail.com